ประกันออมทรัพย์ ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี

ประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษี ประกันเงินออมระยะสั้น ผลตอบแทนสูง พร้อมคุ้มครองชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต ที่เคียงคู่ชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน มากกว่า 70 ปี มีโรงพยาบาลในเครือมากกว่า 380 แห่ง มั่นใจได้เมื่อซื้อ ประกันออมทรัพย์ อาคเนย์ประกันชีวิต

BabyKidsInsure ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต คุณ จารุณี เอกอัจฉริยะสกุล รหัสตัวแทน 81002754 เลขที่ใบอนุญาติ 5501099318 การันตรี ด้วยคุณวุฒิ MDRT ในระดับสากล 5 ปีต่อเนื่อง ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA 3 ปีต่อเนื่อง ซื้อประกันออมทรัพย์ อาคเนย์ประกันชีวิต โทร 084-632-3949

เลือกตัวแทนมืออาชีพ พร้อมดูแลให้คำแนะนำเพื่อคุณและคนที่คุณรัก

แบบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี วางแผนอนาคตทางการเงินที่มั่นคง พร้อมช่วยคุ้มครองชีวิต

FAQ

Q: ประกันออมทรัพย์ คืออะไร

ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันที่ออกแบบมาให้ผู้ถือกรมธรรม์ออมเงิน พร้อมช่วยคุ้มครองชีวิต โดยการออมเงินจะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แบบเป็นรายงวด และแบบเป็นก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนดในสัญญา กรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตในระหว่างสัญญา ก็จะได้รับเงินที่เรียกว่าจำนวนเงินเอาประกัน (ขึ้นอยู่กับแต่แบบของประกัน)

Q: ประกันออมทรัพย์ดีไหม ประกันสะสมทรัพย์มีประโยชน์อย่างไร

ข้อดีของการทำประกันออมทรัพย์
1. ทำให้มีวินัยในการออมเงิน มีเงินก้อนเก็บไว้ใช้ในอนาคต
2. ได้ผลตอบแทนที่ชัดเจน ไม่ต้องเสียภาษี
3. เบี้ยประกันสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
4. ช่วยคุ้มครองชีวิตคุณ เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน

Q: เทคนิคการเลือกประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

1. เลือกแบบประกันวงเงินคุ้มครองสูง
2. เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยให้เหมาะกับรายได้ที่มีและเหมาะกับวัย
3. เลือกงวดการชำระเบี้ยประกันแบบรายปี เพราะจะทำให้เบี้ยประกันถูกลง
4. เลือกรูปแบบการจ่ายเงินคืนแบบรายงวดและเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

Q: ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์ ดีไหม

อาคเนย์ประกันชีวิต เคียงคู่ชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน บริการครอบคลุมทั่วประเทศ มีโรงพยาบาลในเครือมากกว่า 380 แห่ง บริการทางการเงินได้ทุกช่วงชีวิตครบวงจร