เราควรทำประกันชีวิตเท่าไหร่ ถึงจะพอเหมาะกับตัวเอง?

สำหรับประกันชีวิต เป้าหมายของการทำประกันชีวิต จะมีอยู่ 2 แง่มุม คือ ทำเพื่อเน้นคุ้มครองชีวิตตัวเอง และ ทำเพื่อเน้นคุ้มครอง หรือการันตีเงินออม