4 ความจริงที่ควรรู้ก่อนซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษี

จุดเริ่มต้นในการซื้อประกันชีวิตของใครหลายคน อาจจะเริ่มต้นที่ความต้องการลดหย่อนภาษี แล้วประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

1. ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ รวมกัน ไม่เกิน 1 บาท

2.ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ เงินออมระยะสั้นที่มีความคุ้มครอง 10 ปี 

3.ประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 15% ของฐานเงินเดือน และไม่เกิน 3 แสนบาท

4. กองทุน ประเภทต่างๆ ที่รวมกับ ประกันแบบบำนาญ ไม่เกิน 5 บาท