ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์ ระยะสั้น ลดหย่อนภาษี อาคเนย์คืนคุ้ม 12/6

ทำ ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ คืนเงินให้คุณเร็ว ความคุ้มครองไม่ลด ระยะสั้น ประกันอาคเนย์ ผลตอบแทนสูง ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี คุ้มครอง 12 ปี ลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 25,000 บาท ประกันออมเงิน กับ ตัวแทนอาคเนย์ ประกันชีวิต

 • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6
 • รับเงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่สิ้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 11 และปีที่ 12 รับเงินครบสัญญาอีก 100%ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บ. (ตามเงื่อนไขการ ลดหย่อนภาษี ของกรมสรรพากร)

เงื่อนไขการรับประกัน อาคเนย์ ประกันชีวิต

 • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 25,000 บ.
 • ประกันออมเงิน ได้เงินคืน ระยะสั้น ผลตอบแทนสูง ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เบี้ยประกัน อาคเนย์คืนคุ้ม 12/6 คืนเงินให้คุณเร็ว ความคุ้มครองไม่ลด

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 100,000 6% 6,000 110% 110,000
2 100,000 6% 6,000 220% 220,000
3 100,000 6% 6,000 330% 330,000
4. 100,000 6% 6,000 440% 440,000
5. 100,000 6% 6,000 550% 550,000
6. 100,000 6% 6,000 660% 660,000
7.   100% 100,000 660% 660,000
8.   100% 100,000 660% 660,000
9.   100% 100,000 660% 660,000
10.   100% 100,000 660% 660,000
11.   100% 100,000 660% 660,000
12.   100% 100,000 660% 660,000
รวมทั้งสิ้น 600,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • สนใจ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันออมเงิน ประกันชีวิต ประกันอาคเนย์ สอบถาม ตัวแทนอาคเนย์ ได้ค่ะ