ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ ระยะสั้น อาคเนย์ ผลตอบแทนสูง ซุปเปอร์คุ้ม 10/3

ทำ ประกันกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ คุ้มโดนใจจ่ายสั้นๆ ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี ลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 100,000 บาท ประกันออมเงิน สั้นๆ ได้เงินคืน กับ ตัวแทนอาคเนย์ ประกันชีวิต

 • รับเงินคืนสูงขึ้นแบบขั้นบันได 5% 6% 7% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 10
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บ. (ตามเงื่อนไขการ ลดหย่อนภาษี ของกรมสรรพากร)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 361%

เงื่อนไขการรับประกัน อาคเนย์ ประกันชีวิต

 • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ประกันออมเงิน ได้เงินคืน ลดหย่อนภาษี ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เบี้ยประกันอาคเนย์

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 100,000 5% 5,000 110% 110,000
2 100,000 5% 5,000 220% 220,000
3 100,000 5% 5,000 330% 330,000
4.   6% 6,000 330% 330,000
5.   6% 6,000 330% 330,000
6.   6% 6,000 330% 330,000
7.   7% 7,000 330% 330,000
8.   7% 7,000 330% 330,000
9.   7% 7,000 330% 330,000
10.   307% 307,000 330% 330,000
รวมทั้งสิ้น 300,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอา ประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการ ลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • สนใจ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันออมเงิน ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี สอบถาม ตัวแทนอาคเนย์ ได้ค่ะ