ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิต สะสมทรัพย์ 4 15/8

ให้มากเพื่ออนาคตที่มั่นคง ระยะสั้น ลดหย่อนภาษี ผลตอบแทนสูง ชำระเบี้ยประกัน 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 13,300 บาท

 • รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15
 • รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • รับเงินคืนพิเศษเมื่อครบสัญญาอีก 20%
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000  (ตามเงื่อนไขของ ลดหย่อนภาษี กรมสรรพากร)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 135%

เงื่อนไขการรับประกัน อาคเนย์ ประกันชีวิต

 • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บ.
 • ประกันออมเงิน ระยะสั้น ลดหย่อนภาษี สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตามแบบที่คุณต้องการ
 • การแถลงสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของการรับประกันของบริษัทฯ

 สะสมทรัพย์ 4 15/8 ให้มากเพื่ออนาคตที่มั่นคง ตัวอย่าง เพศชาย แรกเกิด ครบ 30 วัน - 40 ปี เรทเดียวกัน

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 13,600 1% 1,000 100% 100,000
2 13,600 1% 1,000 100% 100,000
3 13,600 1% 1,000 100% 100,000
4. 13,600 1% 1,000 100% 100,000
5. 13,600 1% 1,000 100% 100,000
6. 13,600 1% 1,000 100% 100,000
7. 13,600 1% 1,000 100% 100,000
8. 13,600 1% 1,000 100% 100,000
9.   1% 1,000 100% 100,000
10.   1% 1,000 100% 100,000
11.   1% 1,000 100% 100,000
12.   1% 1,000 100% 100,000
13.   1% 1,000 100% 100,000
14.   1% 1,000 100% 100,000
15.   121% 121,000 100% 100,000
รวมทั้งสิ้น 108,800

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการ ลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • สนใจ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันออมเงิน ประกันชีวิต สอบถาม ตัวแทนอาคเนย์ ได้ค่ะ