ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ ระยะสั้น อาคเนย์ ผลตอบแทนสูง เซฟวิ่ง ซุปเปอร์โฟร์ 10/4

ออมดีรับถึง 4 เท่า ชำระเบี้ยประกัน 4 ปี คุ้มครอง 10 ปี

ทำประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ ระยะสั้น อาคเนย์ ผลตอบแทนสูง ลดหย่อนถาษี ประกันออมเงิน ได้เงินคืน เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 50,000 บาท กับ ตัวแทนอาคเนย์ ประกันชีวิต

 • รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10
 • รับเงินสะสมครบสัญญาอีก 400% ของจำนวนเงินเอประกัน
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บ. (ตามเงื่อนไขของ ลดหย่อนภาษี กรมสรรพากร)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 440% ของจำนวนเงินเอาประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน อาคเนย์ ประกันชีวิต

 • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 50,000 บ.
 • ประกันออมเงิน ระยะสั้น ได้เงินคืน สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตามแบบที่คุณต้องการ
 • การแถลงสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของการรับประกันของบริษัทฯ

เบี้ยประกันอาคเนย์ เซฟวิ่ง ซุปเปอร์โฟร์ 10/4 ออมดี รับถึง 4 เท่า

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 100,000 4% 4,000 110% 110,000
2 100,000 4% 4,000 220% 220,000
3 100,000 4% 4,000 330% 330,000
4.   4% 4,000 440% 440,000
5.   4% 4,000 440% 440,000
6.   4% 4,000 440% 440,000
7.   4% 4,000 440% 440,000
8.   4% 4,000 440% 440,000
9.   4% 4,000 440% 440,000
10.   440% 404,000 440% 440,000
รวมทั้งสิ้น 400,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการ ลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • สนใจ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันออมเงิน ประกันชีวิต สอบถาม ตัวแทนอาคเนย์ ประกันชีวิต ได้ค่ะ