ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก เลิฟลี่ คิดส์ น้องใหม่ มาแทน สไมล์คิดส์

ให้ประกันสุขภาพเด็ก ดูแลสุขภาพและวางแผนชีวิตให้ลูกรักของคุณ ในวัย 1 เดือน - 5 ปี ด้วยแผนประกันเด็ก เลิฟลี่ คิดส์

 • ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน ในแผน 5 จากสัญญา H&S ค่าห้อง 5,000  บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษา จะรับผิดชอบให้ตามตารางผลประโยชน์
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันเบาๆ อายุ 0-5 ปี เบี้ยประกันแผนดีที่สุด และให้ความคุ้มครองสูงสุดในแผน 5 เบี้ยเรื่มต้นเพียง 19,xxx บาทเท่านั้น
 • ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วง เงื่อนไขไม่ยุ่งยากซื้อเพื่อลูกรักได้เลย ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่
 •  คุ้มครองอุบัติเหตุธรรมดา และ คุ้มครองชีวิต สูงสุด 800,000 บาท

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก เลิฟลี่ คิดส์

ความคุ้มครองโดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันซูเปอร์ ไลฟ์ 99/20 300,000 500,000 600,000 700,000 800,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ 300,000 500,000 600,000 700,000 800,000
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 18,000 20,000 30,000 40,000 50,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม 60,000 70,000 90,000 100,000 110,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด ุ6,000 7,000 9,000 10,000 11,000
     3.6 ค่าวางยาสลบ 6,000 7,000 9,000 10,000 11,000
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 4,000 5,000 7,000 4,000 5,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 700 900 1,000 1,000 1,000
 ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง >100,000 >100,000 >100,000 >100,000 >100,000
 

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
 • การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์