ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์คืนไว 10/6

อาคเนย์ คืนไว 10/6 คืนไวได้เยอะ 150 % ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 25,000 บาท

  • รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6
  • รับเงินจ่ายคืน 150% ของ จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่สิ้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 9 และปีที่ 10 รับเงินครบสัญญาอีก 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 25,000 บาท
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
  • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

อาคเนย์ คืนไว 10/6 คืนไวได้เยอะ 150%

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 100,000 5% 5,000 110% 110,000
2 100,000 5% 5,000 220% 220,000
3 100,000 5% 5,000 330% 330,000
4. 100,000 5% 5,000 440% 440,000
5. 100,000 5% 5,000 550% 550,000
6. 100,000 5% 5,000 660% 660,000
7.   150% 150,000 660% 660,000
8.   150% 150,000 660% 660,000
9.   150% 150,000 660% 660,000
10.   150% 150,000 660% 660,000
รวมทั้งสิ้น 600,000

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันชีวิต
  • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร