ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ ซุปเปอร์คุ้ม 10/3

คุ้มโดนใจจ่ายสั้นๆ ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี เบี้ยประกันขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 100,000 บาท

  • รับเงินคืนสูงขึ้นแบบขั้นบันได 5% 6% 7% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 10
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
  • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 361%

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุเริ่มตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
  • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ซุปเปอร์คุ้ม 10/3 คุ้มโดนใจจ่ายสั้นๆ

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกัน (รายปี)
ณ ต้นปีกรมธรรม์
เงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
%ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิต
1 100,000 5% 5,000 110% 110,000
2 100,000 5% 5,000 220% 220,000
3 100,000 5% 5,000 330% 330,000
4.   6% 6,000 330% 330,000
5.   6% 6,000 330% 330,000
6.   6% 6,000 330% 330,000
7.   7% 7,000 330% 330,000
8.   7% 7,000 330% 330,000
9.   7% 7,000 330% 330,000
10.   307% 307,000 330% 330,000
รวมทั้งสิ้น 300,000

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันชีวิต
  • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร