ประกันบำนาญ

ประกันบำนาญ อาคเนย์บำนาญ 85/60

ลดหย่อนภาษีเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณชำระจนถึงอายุ 60 ปี

เงื่อนไข

  • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • อายุเริ่มรับประกัน 30 ปีถึง 60 ปี
  • รับคืน 12% ของทุนประกันตั้งแต่อายุ 60 จนถึง 85 ปี
  • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญเงื่อนไขเป็นไปตามตารางกรมธรรม์

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง